ANBIANBI
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft,
mag dat bedrag aftrekken voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende
instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. De Protestantse Kerk heeft van
de Belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze groepsbeschikking is van
toepassing op alle tot de Protestante Kerk in Nederland behorende rechtspersonen.
Dit zijn in ieder geval de plaatselijke gemeenten, en plaatselijke diaconie├źn.

Dus ook onze plaatselijke gemeente en diaconie hebben te maken met de nieuwe ANBI-regelgeving. Elke gemeente en diaconie wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur,beloning, beleidsplan, de jaarrekening en het jaarverslag. 

De informatie het college van kerkrentmeesters van de plaatselijke gemeente is vermeld onder ANBI Kerkrentmeesters. 
ANBI info kerkrentmeesters

Begroting 2019
 Begroting 2018
Rekening 2017

De informatie het college van diakenen van de plaatselijke gemeente is vermeld onder ANBI Diaconie.
Het RSIN nummer van de diaconie is: 8241.40.321

ANBI info diaconie

Jaarrekening diaconie 2017
Begroting diaconie 2017
Jaarrekening diaconie 2016


De begroting van de Prot. Gemeente te Bitgum e.o.
Begroting 2016 kerkrentmeesters